Om Friskisindex

Människor behöver både rörelse, glädje och gemenskap för att må bra, något hela Friskis&Svettis idé grundar sig på. Därför tog vi fram Friskisindex – för att ta reda på hur bra stockholmarna mår! Vårt Friskisindex inkluderar tre parametrar av välmående utifrån vår grundidé: rörelse, glädje och gemenskap. För välmående handlar inte bara om styrka och kondition utan lika mycket om balans och tillhörighet.

Friskisindex Sthlm bygger på nio frågor om rörelse, glädje och gemenskap där svarspersonen får skatta svaren på en femgradig skala. Svaren läggs ihop till ett Friskisindex mellan 0-100.

Ju högre Friskisindex, desto bättre mår man!

Varför rörelse är en del av Friskisindex

Rörelse är en viktig faktor för att vi människor ska må bra – både fysiskt och psykiskt – det är vetenskapligt bevisat. Rekommendationen från folkhälsomyndigheten är att man som vuxen ska vara fysiskt aktiv minst 2,5 timmar i veckan med måttlig eller hög intensitet. Och det är för att förebygga en mängd sjukdomar eller andra tillstånd som kan vara skadliga för hälsan på lång sikt. Genom att regelbundet röra på oss håller vi inte bara sjukdomar borta, vi mår också bättre i stunden och gör oss mer alerta och bättre koncentrerade.

Varför gemenskap är en del av Friskisindex

Människan är ett flockdjur och gjord för att leva och umgås med andra människor. Evolutionärt handlade det från början om överlevnad och om vi blev åtskilda eller utstötta från gruppen riskerade man att dö. Därför har kroppen skapat mekanismer som gynnar ett flockbeteende, som ger positiv återkoppling när vi är tillsammans eller känner gemenskap och tillhörighet med andra människor. Vi mår bra helt enkelt.

Varför glädje är en del av Friskisindex

Att känna sig glad, att uppleva sitt liv som meningsfullt och vara till freds med sig själv är grundbultar i en människas välmående – både fysiskt och psykiskt. För kropp och knopp hänger starkt ihop! Det kan handla om att man ägnar sig åt sådant man tycker är kul, att man känner sig kompetent, att man har något att se fram emot eller att man blir accepterad och respekterad för den man är. Allt detta bidrar till en stark självkänsla, vilket i sin tur gör att man mår bra.

Hantering av personuppgifter

Om du lämnar din e-post för fler tips och för att få ditt resultat mejlat så kommer den enbart användas i kommunikation kring det. Vi behandlar inte din e-post för något annat ändamål, lämnar inte ut den till någon annan part och sparar den inte längre än nödvändigt.
Så här hanterar vi personuppgifter.

Hur mycket rörelse, glädje och gemenskap har du i ditt liv? Ta reda på ditt Friskisindex!

Friskis&Svettis vet att människor behöver både rörelse, glädje och gemenskap för att må bra.
Hela Friskis är byggt utifrån den övertygelsen. Därför tog vi fram Friskisindex - för att ta reda på hur bra stockholmarna mår!

Testet består av nio frågor, tre frågor inom respektive område och det tar cirka 3 minuter att genomföra. På slutet får du veta ditt Friskisindex plus ett gäng tips på hur du kan höja det.